Category: Program 2023

 • Program 2023

  Menneskerettigheder – fælles mål for alle folk og alle nationer Hvilken betydning har menneskerettigheder, når kriser på samme tid forstærker hinanden og udløser regionale eller globale sammenbrud? Hvordan viser det sig i teologi, etik, jura, samvittigheds- religions– og ytringsfrihed, sundhed- omsorg og sociale goder, klimaindsats, personlig udvikling? Termen vækst betyder i bred forstand, at noget…

 • Fredag d. 10. marts

  Kl.10.00: Domprovst i Aarhus Stift, Gerda Jessen LIVTAG MED KRISTENDOMMEN I IDA JESSENS FORFATTERSKAB Som en ofte underliggende, men samtidig livgivende åre, har kristendommen snoet sig gennem europæisk kunst og litteratur i århundreder, for nu i en menneskealder at have været sværere at spore, og ofte har tilgangen været en kritik.Hos Ida Jessen er det…

 • Torsdag d. 9. marts

  Kl. 10.00: Tidligere vejrvært og nuværende klimaformidler Jesper Theilgaard. KLIMAINDSATS Siden FN´s klimapanel blev grundlagt i 1988, har alle de rapporter, panelet har skrevet, haft den samme fortælling om at et varmere klima skaber mere ekstremt vejr. Det har verden haft svært ved at tage til sig og handle efter. Der har været modstand mod…

 • Onsdag d. 8. marts

  Kl. 10.00: Professor, dr.theol. Aarhus Universitet, Peter Lodberg MENNESKERETTIGHEDER OG SAMVITTIGHEDS- RELIGIONS- OG YTRINGSFRIHED Enhver har ret til samvittigheds- religions- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning,…

 • Tirsdag d. 7. marts

  Kl. 10.00: Prodekan for Arts Aarhus Universitet, Anne-Marie Pahuus ETIK og MENNESKERETTIGHEDER Efter 2. Verdenskrig gik den tysk-amerikanske filosof, der også var jøde, Hannah Arendt, tilbage til etik forstået som selve grundlaget for menneskerettighederne. Hun vendte tilbage til dét, hun betegnede som selve retten til at have rettigheder. På den måde udpegede hun samtale og…

 • Mandag d. 6. marts

  Dag 1. Ankomst fra kl. 14 gennem klosterets hovedindgang, hvor værelse anvises. Fra kl. 14.30 er der kaffe.

Denne side bruger cookies som led i grundlæggende Wordpress indstillinger. Som med alle andre hjemmesider accepterer du dette, hvis du læser videre.